Propozycje zakupu książek​

„CZYTELNIK PROPONUJE… BIBLIOTEKA KUPUJE”

Zapraszamy wszystkich czytelników biblioteki do składania propozycji zakupu książek. Dzięki waszym podpowiedziom będziemy mogli łatwiej dostosować swoją ofertę do aktualnych potrzeb i oczekiwań. Wszystkie propozycje zostaną wzięte pod uwagę i będą sukcesywnie realizowane w miarę naszych możliwości.

Prosimy o składanie propozycji na email lub za pomocą formularza kontaktowego:

zamowienia@gbp-komprachcice.pl