ACADEMICA Cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna książek i czasopism naukowych

Darmowa wypożyczalnia Academica umożliwia korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej.
To dostęp do 3 768 179 publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy, również najnowszych, objętych ochroną prawa autorskiego.