/

4 listopada, 2019

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025

Gminna Biblioteka Publiczna w Komprachcicach rozpoczyna realizację Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025, którego celem jest wzmocnienie potencjału bibliotek w środowiskach lokalnych poprzez wzrost atrakcyjności i dostępności ich zbiorów. Obecny zakup nowości wydawniczych dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.
Nazwa zadania: Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-bookówi/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0