/

6 czerwca, 2017

„Jak powstaje książka?”
Zajęcia biblioteczne

Dnia 06.04.2017 r. dzieci z Publicznego Przedszkola w Domecku oraz uczniowie, będący w świetlicy uczestniczyli w zajęciach bibliotecznych na temat „Jak powstaje książka?” w Filii Biblioteki w Domecku. Zostali zapoznani z pracą autora, ilustratora, grafika i wydawcy, poznali elementy budowy książki. Dzieci chętnie odpowiadały na pytania, wymieniały etapy tworzenia książki. Ponadto samodzielnie wykonali książkę pt. Wędrujący słoń.