Jarmark Bożonarodzeniowy w GBP

18 grudzień 2017 r.